Uutiset

Avoin kuntalaisilta 28.5.2018 klo 18 kouluverkkosuunnitelmasta

Huoltaja, kerro mielipiteesi kunnan kouluverkkosuunnitelmasta 2018-2021

Kunnanhallitus on asettanut 18.12.2017 työryhmän, jonka teh­tä­vä­nä on luoda valtuustokauden toimintalinja kouluverkosta huo­mioi­den muutokset oppilasmäärissä. Työryhmä on jättänyt 24.4.2018 kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esityksen Juvan kunnan kouluverkkosuunnitel­maksi vuosille 2018 - 2021. Kouluverkkosuunnitelma on luettavissa osoitteessa http://dynasty.juva.fi/Dynastia/kokous/20181919-2-1.PDF

Kunnanhallitus on käsitellyt raporttia 7.5.2018 ja päättänyt järjestää asiasta avoimen kuntalaisillan maanantaina 28.5.2018 klo 18 valtuustosalissa (Juvantie 13, 51900 Juva). Tervetuloa mukaan tilaisuuteen!

Koululaisten huoltajilla on myös mahdollisuus kommentoida kouluverkkosuunnitelmaa 31.5.2018 mennessä koulun käytössä olevan Wilma-yhteydenpitokanavan kautta.

Niin kyselyn kuin kuntalaisillan palautetta hyödynnetään jatkotyöskentelyssä.

Lisätietoja sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136 170, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783.