Uutiset

KOULUUN, ESIKOULUUN JA APIP-TOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN 2018!

Esi- ja perusopetusta annetaan Kirkonkylän lisäksi kaikissa kyläkouluissa. Kirkonkylällä esiopetusta annetaan Kukkokoulun erillisryhmässä.

2018 esiopetuksessa ja 1. lk:lla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip – toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

 

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

 
Kouluun ilmoittautuminen on Juvan alakouluilla tiistaina 6.2.18
Ilmoittautumisen yhteydessä palautetaan täytetyt oppilastietolomakkeet.

(lomakkeita voi tulostaa alta!)

 

Kukkokoulun esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan

henkilökohtaisesti klo 7:30–9:00 tai 15:00–16:30.

 

Oppilastietolomake 18-19 EKALUOKKALAISET

Oppilastietolomake 18-19 ESKARIT

 

Kyläkoulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan

puhelimitse klo 8.15–14.45.

 

Koulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 0400 136198

Koikkalan koulu, 0400 992949

Kukkokoulu, 040 5083826

Kuosmalan koulu, 040 7145626

Paatelan koulu, 040 7145630

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APIP-toimintaa järjestetään Kukkokoululla sekä niillä kyläkouluilla, joissa sitovia ilmoittautumisia on riittävästi. Toiminta on tarkoitettu 0-2 lk:n oppilaille sekä niille 3-9 lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

 

Hakemuksia saa kouluilta sekä tulostettua täältä.

 

Hakemukset tulee palauttaa 25.2. mennessä osoitteeseen Juvan Kukkokoulu, Apip-toiminta / Päivi Kervinen, Koulutie 1, 51900 Juva tai Juvan kunnanvirastolle.

 

Lisätiedot:  APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Päivi Kervinen, p.0400 992 947, paivi.kervinen@juva.fi