Kuulutukset

Päätöskuulutus, VT5 maantiesillan rakentaminen Kilpolankosken yli ja valmistelulupa

Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Väylävirastolle luvan Kilpolankosken vesistösillan rakentamiseen Juvan kunnassa.

Päätoskuulutus, VT 5 maantiesillan rakentaminen Kilpolankosken yli ja valmistelulupa.pdf

Päätös nro 60_2019.pdf