Kuulutukset

Myllylammen vesistösillan ja tulopenkereiden rakentaminen, siltapaikan vesialueen ruoppaus ja valmistelulupa, Juva