Kuulutukset

Talous- ja jätevesimaksujen taksat

KUULUTUS

Juvan tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.10.2017 § 27 hyväksynyt Juvan talous-ja jätevesimaksujen taksat.
Uudet taksat tulevat voimaan 1.4.2018 lukien.

Juvalla 16.2.2018

JUVAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Julkipantu Juvan kunnan ilmoitustaululla 16.2.2018 - 19.3.2018.