Suoraan sisältöön

Vesilaitoksen uudet vesitaksat vuonna 2022

Juvan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 § 35 vahvistanut Juvan vesi- ja viemärilaitoksen 1.1.2022 voimaan tulevat käyttö- ja palvelumaksut. Vuoden 2023 alusta jätevettä koskevia käyttö- ja palvelumaksuja korotetaan 10 % pois lukien rasvakaivoliete.

Käyttö- ja palvelumaksut 1.1.2022 sekä 1.1.2023 alkaen (pdf, 200 kt)