Suoraan sisältöön

Toimintaa nuorille 

Nuorisotoiminta tarjoaa nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa ja neuvontaa. Tavoitteena on tukea nuorten tasapainoista kehitystä, nuorten osallistumista ja edistää heidän  vaikuttamismahdollisuuksia erilaisten osallistavien ja ennaltaehkäisevien toimintojen kautta.

Nuoriso-ohjaajat ovat mukana lasten ja nuorten elämässä monissa yhteyksissä; tapahtumissa, nuorisotiloilla, kouluilla ja leireillä. Työtä tehdään liikkuvana-, jalkautuvana-, digitaalisena-  ja etsivänä nuorisotyönä. 

Toiminnassa on mukana eri yhteistyötahoja ja kolmannen sektorin toimijoita.

Nuorten avoin toiminta Sampolassa torstaisin ja  perjantaisin

Nuorisotalolle voit tulla touhuilemaan monenlaisen askareen pariin tai hengailemaan rennosti kavereiden kanssa. Voit myös tulla jutustelemaan ohjaajien kanssa ja juomaan kupposen kahvia. Nuorisotilatoiminnan avointen ovien toiminnan kohderyhmänä ovat 13-17 -vuotiaat nuoret.

Nuokkaritoiminnan tehtävänä on toteuttaa ja luoda mahdollisuuksia nuorten omalle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille. Toiminta ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilalla avoimet ovet ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Mini-Nuokkaritoimintaa perjantaisin

Juvan seurakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyössä tarjotaan alakouluikäisille nuorten oma kohtaamispaikka, kerhotoimintaa ja mahdollisuus lasten oman harrastustoiminnan kehittämiseen.

Mini-Nuokkarilla 3-6 -luokkalaisena voit osallistua erilaisiin ohjattuihin toimintoihin ja tavata kavereita. Tule nuokkarille viettämään aikaa ja nauttimaan hyvästä meiningistä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista palvelua. Se on nuorten tarpeesta lähtevää sosiaalista, ennalta ehkäisevää, etsivää ja korjaavaa nuorisotyötä. Kohderyhmänä on alle  29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuoria hoitamaan niitä asioita, jotka edistävät nuorten itsenäistä elämää ja parantavat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista.

Pienryhmien toiminta

Nuorisotoiminnassa on erilaisia pienryhmiä keskiviikkoisin ja torstaisin. Niitä järjestetään nuorille kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Pienryhmissä jokainen nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Ryhmän kanssa luodaan kasvuympäristö, jossa harjoitellaan arjen hallinnan, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja.