Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Kaavoitus ja maankäyttö

Kunnan on huolehdittava alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Maankäyttöä suunnitellaan joko yleispiirteisesti yleiskaavalla tai tarkemmin asemakaavalla. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava).

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä maankäyttökatsauksessa. Käynnissä olevien kaavahankkeiden etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Juvan lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kaava-asiakirjojen ollessa julkisesti nähtävillä, on mahdollisuus osallistua jättämällä kirjallinen mielipide Juvan kunnanhallitukselle.

Ajantasa-asemakaavasta ote.

Yleiskaavat, asemakaavat ja osoitekartta

Tämän linkin takaa löytyvät kaikki Juvan kunnan yleiskaavat ja ajantasa-asemakaava sekä ajantasainen osoitekartta.

Karttapalvelu

Asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen kartat ja kaavamerkinnät ja -määräykset saa kaavoitusosastolta.

Maakuntakaavat

Etelä-Savon vahvistettu maakuntakaava löytyy Maakuntaliiton sivuilta.

Etelä-Savon maakuntakaava

Yhteystiedot

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Arkko Henna

Kaavoitusinsinööri

044 417 5242

henna.arkko(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Henna asemakaavoittaa Juvalla

Blom Miia

Maankäyttömestari

044 417 5849

miia.blom(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Miia yleiskaavoittaa Juvalla