• 26.01.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Kuntainfo, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2022

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2022

Esi- ja perusopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun lisäksi kaikissa kyläkouluissa. Kirkonkylällä esiopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun erillisryhmässä.

2022 esiopetuksessa ja 1. lk:lla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip – toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

Juvan yhtenäiskoulun esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan palauttamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake 11.2.2022 mennessä.  

(Koronan vuoksi tänä vuonna emme pysty järjestämään henkilökohtaista ilmoittautumista, tutustumispäivä järjestetään keväällä, jos tilanne sen sallii. Siitä tiedotetaan erikseen.)

Lisätiedot: Juvan yhtenäiskoulu, rehtori Olli Kossila, p.040 5083826 olli.kossila@juva.fi

Kyläkoulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan koulun ilmoittamalla tavalla.

Kyläkoulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 0400 136198

Paatelan koulu, 040 7145630

APIP-toimintaa järjestetään Juvan yhtenäiskoululla sekä niillä kyläkouluilla, joissa sitovia ilmoittautumisia on riittävästi. Toiminta on tarkoitettu 0-2 lk:n oppilaille sekä niille 3-9 lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Hakemukset palautetaan samassa palautuskuoressa kouluunilmoittautumisen kanssa. 

Lisätiedot:  APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Päivi Kervinen, p.0400 992 947, paivi.kervinen@juva.fi 

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta