• 21.01.2021
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Kuntainfo, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2021

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2021

Esi- ja perusopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun lisäksi kaikissa kyläkouluissa. Kirkonkylällä esiopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun erillisryhmässä.

2021 esiopetuksessa ja 1. lk:lla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip – toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

Juvan yhtenäiskoulun esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan palauttamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake 12.2.2021 mennessä. Kirjeen mukana tulee palautuskuori.

(Koronan vuoksi tänä vuonna emme pysty järjestämään henkilökohtaista ilmoittautumista, tutustumispäivä järjestetään keväällä, jos tilanne sen sallii. Siitä tiedotetaan erikseen.)

Lisätiedot: Juvan yhtenäiskoulu, apulaisrehtori Olli Kossila, p.040 5083826 olli.kossila@juva.fi

Kyläkoulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan puhelimitse. 

Koulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 0400 136198

Paatelan koulu, 040 7145630

APIP-toimintaa järjestetään Juvan yhtenäiskoululla sekä niillä kyläkouluilla, joissa sitovia ilmoittautumisia on riittävästi. Toiminta on tarkoitettu 0-2 lk:n oppilaille sekä niille 3-9 lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Hakemukset palautetaan samassa palautuskuoressa kouluunilmoittautumisen kanssa. 

Lisätiedot:  APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Päivi Kervinen, p.0400 992 947, paivi.kervinen@juva.fi