Yhteystiedot ruokapalvelut

 • Ruokapalvelupäällikkö
 • Annikki Tarvainen
 • 0400 135 023
 • annikki.tarvainenjarvisaimaanpalvelut.fi
 • Juvan koulukeskuskeittiö
 • Juvantie 20
 • 51900 Juva
 • 0400 368 190
 • Ruokapalveluesimies
 • Päivi Tiainen
 • 0400 368 190
 • paivi.tiainenjarvisaimaanpalvelut.fi