Varhaiserityiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan ja oppimisessaan.

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten seurassa sekä sopiva opetus, tarpeellinen tuki ja kuntoutus. 

Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla, eri pituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolosuhteet eivät tue hänen terveyttään ja kehitystään. Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain ja tuki järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lapsen tarvitseman tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmään suunnataan tarvittavia lisäresursseja, joita ovat esimerkiksi ryhmäavustajan sijoittaminen ryhmään ja kiertävän erityislastentarhanopettajan ohjaus ja työskentely ryhmässä.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana myös arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia, jotka yhteistyössä vanhempien kanssa kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • Päivi Poikkimäki
  • 0400 298 850
  • paivi.poikkimakijuva.fi