Asiakasmaksu

Asiakasmaksun määrittäminen

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja sovittujen kuukausittaisten toimintapäivien määrä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Enimmäismaksu on 289 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Jos perhe on sopinut säännöllisesti vähäisemmästä hoidon tarpeesta (sovitut toimintapäivät), määritetään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

Hoitopaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, jonka perhe palauttaa varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Tämän jälkeen asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen päätös kotiin. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa.

Sivun alalaidasta löydät liitetiedostona lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä tuloselvitys- ja muutoslomakkeet. Maksuun vaikuttavista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon.

Lisätietoja maksuista:

  • Toimistosihteeri
  • Nina Tamminen
  • 0400 135 012
  • nina.tamminenjuva.fi

Asiakasmaksun laskutus

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuaikaa on laskutuspäivästä alkaen kaksi viikkoa. Maksut ovat ilman erillispäätöstä suoraan ulosottokelpoisia.

Maksu peritään pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elo-heinäkuu) aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi ei ole toimintavuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli 3/4 kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä (täyttä hoitoaikaa käyttävillä vähintään 16 poissaolopäivää). Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.