Toiminta

Nuorisopalveluiden tapahtumakalenteri ja työmuodot:


Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka on nuorten tarpeesta lähtevää sosiaalista, luonteeltaan ehkäisevää, etsivää ja korjaavaa nuorisotyötä. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotias nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen piiriin, jotka edistävät nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.  

 

Nuorten avointen ovien toiminta

Sampolan nuorten illan kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret. Nuorisotalotyön tehtävänä on toteuttaa ja luoda mahdollisuuksia nuorten omalle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille. Nuorisotalolla avoimet ovet toimivat maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin nuorten omana matalankynnyksen kokoontumis- ja ajanviettopaikkana. Kerran kuukaudessa on teemaan pohjautuva toiminnallinen ilta.

 

Pikku-Nuokkaritoiminta

Juvan seurakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyössä tarjotaan alakouluikäisille nuorten oma kohtaamispaikka Sampolan nuorisotiloissa perjantaisin. Pikku-Nuokkarissa 4-6 -luokkalaisilla lapsilla on mahdollisuus tutustua Sampolan toimintaan.

 

Pienryhmien toiminta

Nuorisotoiminnassa toimii erilaisia pienryhmiä keskiviikkoisin ja/tai torstaisin. Niitä järjestetään nuorille kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.
Pienryhmissä jokainen nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ja ryhmän kanssa luodaan kasvuympäristö, jossa on hyvä harjoitella mm. arjen hallinnan, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja.

 

Nuorten tapahtumakalenteri

3.9. PYHÄ JYSÄYS (yhteistyössä eri toimijoiden kanssa)
13.9. ELÄMÄ LAPSELLE -konsertti / Metro Areena