Veden laatu

Juvalla käytetään hyvälaatuista pohjavettä. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy tekee talousvesitutkimukset tarkkailuohjelman mukaisesti kahdeksan kertaa vuodessa.

(Viimeisimmät tutkimustulokset 28.1.2015)

Määritys Yksikkö Arvo STM 461
E-coli mpn/100 ml 0 0
Koliforminen bakteeri mpn/100 ml 0 0
Heterotrof. pesäkeluku mpn/100 ml 0  
pH   8,0 6,5 - 9,5
Sähkönjohtavuus µS/cm 140 <2500
Sameus FNU <0,20
Ammoniumtyyppi mg/l 0,006 0,005
Rauta µg/l <10 200
Magnaani µg/l 1,0 50
Kovuus mmol/l 0,54 (pehmeä)