Siivouspalvelut

Siivouspalvelut on organisoitu Rantasalmen kunnan teknisen toimen kiinteistöpalveluihin. Siivouspalvelut tuottavat, kehittävät ja markkinoivat kokonaisvaltaisia, kustannuksiltaan kohtuullisia ja kiinteistön arvoa säilyttäviä ylläpito-, perussiivous- ja oheispalveluja Juvan ja Rantasalmen kuntien hallinnoimiin kiinteistöihin.

Kaiken kaikkiaan kuntien siivouspalveluissa työskentelee n. 36 työntekijää. Juvan siivouspalveluista vastaa n. 28 siivousalan ammattilaisen tiimi, joka toimii siivoojan sekä laitos- ja välinehuoltajan työtehtävissä.

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista.

Siivous-, puhtaus- ja välinehuoltopalvelut ovat tuotteistettu.

Yhteystiedot:

  • Puhtauspalveluesimies
  • Marita Penttinen
  • 0407652471
  • marita.penttinenjarvisaimaanpalvelut.fi

Siivous-, puhtaus- ja välinehuoltopalvelut

Siivouspalvelut tarjoavat kunnan eri kiinteistöihin siivouspalvelusopimuksen mukaisesti ylläpito-, perussiivous- ja oheispalveluja. Luomme toiminnallamme viihtyisyyttä, turvallisuutta, edustavuutta ja hygieenisyyttä mm. kunnan koulukiinteistöihin, kirjastoon, liikuntatoimen tiloihin, eräiden asuinkiinteistöjen porras- ja saunatiloihin, kunnanvirastoon sekä muihin toimitiloihin. Juvan kunnan alueella vastaamme n. 30:n eri kiinteistön ja n. 24 000 m²:n siivouspalvelusta. Oheispalveluihin kuuluvat mm. viherkasvien hoito- ja ateriapalvelutehtäviä.

Puhtauspalvelut vastaavat Juvan terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Juvakodin ja eläinklinikan siivouspalvelut kuuluvat myös toimialueeseemme.

Laitoshuoltajat toimivat yhdessä muun henkilökunnan kanssa potilaiden parhaaksi. Puhtauspalvelut vastaavat terveyskeskuksen eri tilojen siivouksesta toiminnan vaatiman puhtaustason edellyttämällä tavalla. Tarvittava puhtaustaso määritellään yhdessä asiakkaiden kanssa. Vuodeosastolla keskimäärin n. 45 % laitoshuoltajan työajasta on siivoustyötä. Potilasateriat jakelukeittiötehtävineen sekä osaston vuodehuoltotehtävät rytmittävät työpäivän. Poliklinikan tiloissa työ on pääasiassa siivoustyötä. Siivottava neliömäärä on Juvan terveyskeskuksessa n. 5 065 m² ja Juvakodilla n. 2 300 m².

Välinehuoltopalvelut tuottavat Juvan terveyskeskuksessa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla kysyntää vastaavasti monipuolisia, käyttövarmoja ja turvallisia hoitotyötä avustavia instrumentteja ja välineistöjä potilaan tutkimukseen ja hoitoon kilpailukykyisesti sekä toimittaa ne käyttäjälle ajallaan.