Ruokapalvelut

Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimii ruokapalvelun tuottajana Juvan kunnan alueella.

Ruokapalvelun vastuualueeseen kuuluvat hoivapalvelun, palveluasuntojen, terveyskeskuksen, päiväkotien, koulujen, kotipalvelun ja henkilöstön ateriapalvelut.

www.jarvisaimaanpalvelut.fi

  • Ruokapalvelupäällikkö
  • Annikki Tarvainen
  • 0400 135 023
  • annikki.tarvainenjarvisaimaanpalvelut.fi