Puistot, yleiset alueet, leikkikentät

Kuntatekniikka on julkisten viheralueiden ylläpitäjä. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää viihtyisää, turvallista, virikkeellistä ja monipuolista ympäristöä kuntalaisten toiveet huomioiden.

Juvan viherympäristöön kuuluvat puistot, puistometsät, katuviheralueet, kunnan julkisten rakennusten pihat, maisemapellot ja leikkipuistot, minkä lisäksi kaavoissa on luonnontilaisia lähivirkistysalueita (lähinnä metsiä).

Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito maksaa kunnalle vuosittain noin 120 000 €.

Yleisiä leikkipuistoja on Juvan kaava- alueella 14 kpl, jotka on sijoitettu ympäri keskustaajamaa. Leikkivälineet on edustettuina monipuolisesti ja niitä kehitetään jatkuvasti.

  • Kiinteistöinsinööri
  • Oiva Turunen
  • 044 417 5842
  • oiva.turunenjarvisaimaanpalvelut.fi

Päivystys puh. 0400 255 195 
 

Koirien koulutuskenttä sijaitsee Kuljuntiellä. Kentän ylläpidosta ja hoidosta vastaa Juvan kennelkerho.

Juvan kennelkerho

 

Liikuntapalvelut ylläpitää pururatoja, hiihtoreittejä, uimarantoja, urheilu- ja liikuntapaikkoja sekä lintutornia.

  • Liikunta-alueista vastaava
  • Järvi-Saimaan Palvelut Oy
  • Arto Tilaeus
  • 0400 152 391
  • arto.tilaeusjarvisaimaanpalvelut.fi