Liikenneväylät

Kunnan hoidossa on kaavoitetuilla alueilla liikenneväyliä yhteensä noin 45 km, joista kevyenliikenteenväyliä ja jalkakäytäviä on noin 14 km.

  • Kiinteistöinsinööri
  • Oiva Turunen
  • 044 417 5842
  • oiva.turunenjarvisaimaanpalvelut.fi

  • Kiinteistöpäällikkö
  • Timo Ruotsalainen
  • 0400 555 873
  • timo.ruotsalainenjarvisaimaanpalvelut.fi

Päivystys puh. 0400 255 195

Pohjois- Savon ELY- keskus vastaa teiden kunnossapidosta seuraavasti: valtatie 14, valtatie 5 ja tie 434 sekä em. teiden kevyenliikenteenväylistä. 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Tekninen lautakunta tekee päätöksen päällystettävistä ja uudestaan pinnoitettavista kaduista vuosittain. Uusien alueiden kadut päällystetään yleensä vasta sen jälkeen, kun kadunvarren tontit on pääosin rakennettu. Vanhojen alueiden katujen päällystämisen edellytyksenä on, että kadun rakennekerrokset ja niissä olevat vesihuolto- ja kaapelijohdot ovat hyvässä kunnossa. Vanhoja katuja pyritään peruskorjaamaan vuosittain.

Katujen, teiden ja kevytliikenneväylien kunnossapitoa suoritetaan teknisen lautakunnan hyväksymän luokituksen mukaan.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta.pdf

Katujen ja teiden kunnossapito maksaa kunnalle vuosittain noin 320 000 €.

Juvan liikenneturvasuunnitelma on päivitetty vuonna 2018.