Voimassa olevat yleiskaavat

Juvalla on voimassa rantojen osalta rakennuspaikkojen lukumäärän ja likimääräisen sijainnin oikeusvaikutteisesti määrittelevinä seuraavat maaseudun yleiskaavat:

Luonterin rantayleiskaava käsittää koko Juvan puoleisen Saimaan sekä lähistön pienempiä järviä ja lampia. Juvan kunnan Luonterin rantayleiskaavan vahvistetusta kaavakartasta on tehty sähköinen katseluversio, jonka löydät alhaalta liitetiedostona. Kaavakarttaan on lisätty Kontusen Hietajärven ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset. Skannattu, TARKASTAMATON

Rautjärven yleiskaava käsittää Rautjärven ja Syysjärven sekä alueen pienemmät järvet  ja lammet.  Kaavakarttaan on lisätty Loukionmyllyn, Hietajärven ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset. Skannattu, TARKASTAMATON

Jukajärven yleiskaava käsittää Jukajärven, Salajärven, Sourun sekä alueen pienemmät järvet ja lammet. Jukajärven yleiskaavan löydät alhaalta liitetiedostona. Kaavakarttaan on lisätty Kontusen ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset.

Kotijärven yleiskaava käsittää Kotijärven, Pyhäjärven, Ruokojärven sekä alueen pienemmät järvet ja lammet. Kotijärven yleiskaavan löydät alhaalta liitetiedostona. Kaavakarttaan on lisätty Hietajärven ja Kontusen yleiskaavoissa ja Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavassa voimaantulleet muutokset.

Hietajärven yleiskaava käsittää kunnan kaakkoisosissa ne alueet, joita ei ole käsitelty aikaisemmissa Luonterin ja Kotijärven yleiskaavoissa. Kaavaan kuuluvat mm. Hietajärven, Siikajärven, Ruokojärven, Lohijärven, Lentusen ja Alemmaisen sekä kaikkien näiden lähialueiden pienempien järvien ja lampien rannat.  
Hietajärven yleiskaavan löydät alhaalta liitetiedostona.

Loukionmyllyn yleiskaava käsittää 5-tien seudun Mikkelin kaupungin rajalta Tuhkalanristeykseen. Kaavassa ratkaistaan mm. uuden 5-tien sijainti sekä rantarakennusoikeudet Rautjärven yleiskaavasta aikanaan poistetulla alueella. Kaavassa muutettiin myös Rautjärven yleiskaavan Voipään aluetta. Loukionmyllyn yleiskaavan löydät alhaalta liitetiedostona.

Kontusen yleiskaava käsittää Tuusjärven, Kontusen, Mäntysen, Hattulaisen ja Palosjärven sekä lähialueiden pienemmät järvet ja lammet. Lisäksi yleiskaavassa muutettiin neljältä pienemmältä alueelta Jukajärven, Luonterin ja Kotijärven yleiskaavoja. Kontusen yleiskaavan löydät alhaalta liitetiedostona.
 Kaavakarttaan on lisätty Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavassa voimaantullut muutos.
 
Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaava on saanut lainvoiman kokonaisuudessaan 29.10.2015 Juvan Lehdessä julkaistun virallisen kuulutuksen nojalla. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä kaavasta tehty valitus, ei oltu valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kontusen ja Kotijärven yleiskaavojen alueilla siirretiin muutamia yksittäisiä rakennuspaikkoja sekä korjattiin kaavoissa olevia virheitä tässä samassa yhteydessä.

Juvan keskustan osayleiskaava 2035 tuli voimaan muilta kuin valitetuilta osin Juvan kunnanhallituksen päätöksellä 19.10.2015 § 200. Päätöksestä on julkaistu kuulutus Juvan lehdessä 29.10.2015.

Lisätietoja kaavoista antavat:

  • Vs. tekninen johtaja
  • huone 338
  • Vesa Kankkunen
  • 0400 136 209
  • vesa.kankkunenjuva.fi

  • Kaavoitusavustaja
  • huone 334
  • Anne Suhonen
  • 0400 158 457
  • anne.suhonenjuva.fi