Voimassa olevat yleiskaavat

Kaikki yleiskaavat löytyvät myös Karttapalvelusta
http://juva.karttatiimi.fi/

Juvalla on voimassa rantojen osalta rakennuspaikkojen lukumäärän ja likimääräisen sijainnin oikeusvaikutteisesti määrittelevinä seuraavat maaseudun yleiskaavat:

Luonterin rantayleiskaava käsittää koko Juvan puoleisen Saimaan sekä lähistön pienempiä järviä ja lampia. Juvan kunnan Luonterin rantayleiskaavan vahvistetusta kaavakartasta on tehty sähköinen katseluversio. Kaavakarttaan on lisätty Kontusen, Hietajärven ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset sekä 1.10.2018 hyväksytty muutos. Skannattu, TARKASTAMATON

Rautjärven yleiskaava käsittää Rautjärven ja Syysjärven sekä alueen pienemmät järvet  ja lammet.  Kaavakarttaan on lisätty Loukionmyllyn, Hietajärven ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset sekä 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Jukajärven yleiskaava käsittää Jukajärven, Salajärven, Sourun sekä alueen pienemmät järvet ja lammet. Kaavakarttaan on lisätty Kontusen ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset sekä 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Kotijärven yleiskaava käsittää Kotijärven, Pyhäjärven, Ruokojärven sekä alueen pienemmät järvet ja lammet. Kaavakarttaan on lisätty Hietajärven ja Kontusen yleiskaavoissa ja Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavassa voimaantulleet muutokset sekä 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Hietajärven yleiskaava käsittää kunnan kaakkoisosissa ne alueet, joita ei ole käsitelty aikaisemmissa Luonterin ja Kotijärven yleiskaavoissa. Kaavaan kuuluvat mm. Hietajärven, Siikajärven, Ruokojärven, Lohijärven, Lentusen ja Alemmaisen sekä kaikkien näiden lähialueiden pienempien järvien ja lampien rannat.  Kaavakarttaan on lisätty 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Loukionmyllyn yleiskaava käsittää 5-tien seudun Mikkelin kaupungin rajalta Tuhkalanristeykseen. Kaavassa ratkaistaan mm. uuden 5-tien sijainti sekä rantarakennusoikeudet Rautjärven yleiskaavasta aikanaan poistetulla alueella. Kaavassa muutettiin myös Rautjärven yleiskaavan Voipään aluetta.

Kontusen yleiskaava käsittää Tuusjärven, Kontusen, Mäntysen, Hattulaisen ja Palosjärven sekä lähialueiden pienemmät järvet ja lammet. Lisäksi yleiskaavassa muutettiin neljältä pienemmältä alueelta Jukajärven, Luonterin ja Kotijärven yleiskaavoja. Kaavakarttaan on lisätty Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavassa voimaantullut muutos sekä 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaava on saanut lainvoiman kokonaisuudessaan 29.10.2015 Juvan lehdessä julkaistun virallisen kuulutuksen nojalla. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä kaavasta tehty valitus, ei oltu valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kontusen ja Kotijärven yleiskaavojen alueilla siirrettiin muutamia yksittäisiä rakennuspaikkoja sekä korjattiin kaavoissa olevia virheitä tässä samassa yhteydessä. Kaavakartta on jaettu suuren kokonsa takia neljään osaan. Kaavakarttaan on lisätty 1.10.2018 hyväksytyt muutokset.

Juvan keskustan osayleiskaava 2035 Juvan kunnanvaltuuston päätös 15.6.2015 § 29 "Juvan keskustan osayleiskaava 2035" on saanut lainvoiman valituksen alaisena olleelta osalta 8.12.2017 .

Lisätietoja kaavoista antavat:

  • Vt. tekninen johtaja
  • huone 338
  • Vesa Kankkunen
  • 0400 136 209
  • vesa.kankkunenjuva.fi

  • Kaavoitusavustaja
  • huone 334
  • Anne Suhonen
  • 0400 158 457
  • anne.suhonenjuva.fi