Vireillä olevat kaavamuutokset

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.2.2018 asettaa julkisesti nähtäville alla olevat kaavamuutokset sekä niihin liittyvät kaavojen asiakirjat.

Kuulutus

Kaavojen asiakirjat:

§ 3 Hatsolan asemakaavan kumoaminen, luonnos

Kaavaluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Kaavakartta, tässä

§ 4 kortteli 717 asemakaavamuutos, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Kaavakartta, tässä

§ 5 Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavan muutos, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1 
Kaavakartta, kohde 2
Kaavakartta, kohde 3
Kaavakartta, kohde 4
Kaavakartta, kohde 5
Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavan indeksikartta