Vireillä olevat yleiskaavat

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 15.3.2017 § 5 asettaa julkisesti nähtäville Kontusen, Hietajärven, Jukajärven, Kotijärven, Rautjärven yleiskaavojen ja Luonterin rantayleiskaavan muutoksien kaavaluonnokset sekä niihin liittyvät kaavojen asiakirjat.

Kuulutus

Kaavojen asiakirjat:

Kontusen yleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 2
Kontusen yleiskaavan indeksikartta

Hietajärven yleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 2
Hietajärven yleiskaavan indeksikartta

Jukajärven yleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 1
Jukajärven yleiskaavan indeksikartta

Kotijärven yleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 1
Kotijärven yleiskaavan indeksikartta

Rautjärven yleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 1
Rautjärven yleiskaavan indeksikartta

Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen, luonnos

Kaavamuutosluonnoksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset luonnos
Kaavakartta, kohde 1
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi Luonterin ranta, kohde 2
Luonterin  rantayleiskaavan indeksikartta