Kaavoituskatsaus

JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 §     

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 69 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2019 kaavoituskatsauksen.

Juvan kunnassa on vireillä tai aivan äskettäin vahvistuneet kaavoituskatsauksessa kuvatut kaavahankkeet. Tässä kaavoituskatsauksessa niistä on esitetty lyhyt kuvaus. Enemmän tietoa jo vireillä olevista tai käynnistyvistä kaavahankkeista saatte Juvan kunnan internet sivuilta osoitteesta www.juva.fi

Tässä kaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.