Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus

Juvan kunnan kaavoituskatsaus 2017

Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista kaava-asioista MRL 7§:n mukaan. Juvan kunnan vuoden 2017 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2017 § 8. Se pidetään nähtävillä internetissä kunnan kotisivuilla sekä hallinto-osaston ja kaavoituspalvelujen ilmoitustauluilla. Kaavoituskatsauksessa mainitut uudet kaavoituskohteet tulevat samanaikaisesti vireille kuulutetuiksi (MRA 30 §).

3.4.2017

JUVAN KUNNANHALLITUS

 

Kaavamuutokset

KUULUTUS
 

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.2.2018:
 

§ 3 asettaa julkisesti nähtäville Hatsolan asemakaavan kumoamisen luonnosvaiheen asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

§ 4 asettaa julkisesti nähtäville korttelin 717 asemakaavamuutosehdotuksen asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 

§ 5 asettaa julkisesti nähtäville Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavan muutokset luonnoksena nähtäville sekä siihen liittyvät asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 Samanaikaisesti kaava-asiakirjojen nähtävillä ollessa pyydetään lausunnot eri viranomaistahoilta. 

Kaavojen asiakirjat ja oheismateriaali ovat nähtävillä Juvan kunnanvirastossa ajalla 2.3.-5.4.2018 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitus- ja mittaustoimen ilmoitustaululla III krs ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.juva.fi/fi/palvelut/kaavoitus/vireillä-olevat-kaavamuutokset/

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 5.4.2018 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunnan tekninen lautakunta

PL 28, (Juvantie 13)

51901 Juva

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusavustaja Anne Suhonen puh. 0400 158 457, sähköposti: anne.suhonen@juva.fi

Kaavoitusinsinööri Simo Kaksonen puh. 044 417 5243, sähköposti: simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Juva 1.3.2018

JUVAN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

 

Juvan kunnan osoitekartta 2016

Osoitekartta löytyy alla olevasta linkistä
http://juva.karttatiimi.fi/