Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus

Juvan kunnan kaavoituskatsaus 2017

Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista kaava-asioista MRL 7§:n mukaan. Juvan kunnan vuoden 2017 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2017 § 8. Se pidetään nähtävillä internetissä kunnan kotisivuilla sekä hallinto-osaston ja kaavoituspalvelujen ilmoitustauluilla. Kaavoituskatsauksessa mainitut uudet kaavoituskohteet tulevat samanaikaisesti vireille kuulutetuiksi (MRA 30 §).

3.4.2017

JUVAN KUNNANHALLITUS

 

Vireillä olevat kaavamuutokset ovat luettavissa alla olevasta linkistä
http://www.juva.fi/palvelut/tekniset-palvelut/kaavoitus/vireillä-olevat-kaavamuutokset

 

Juvan kunnan osoitekartta 2016

Osoitekartta löytyy alla olevasta linkistä
http://juva.karttatiimi.fi/