Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus

Juvan kunnan kaavoituskatsaus 2017

Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista kaava-asioista MRL 7§:n mukaan. Juvan kunnan vuoden 2017 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2017 § 8. Se pidetään nähtävillä internetissä kunnan kotisivuilla sekä hallinto-osaston ja kaavoituspalvelujen ilmoitustauluilla. Kaavoituskatsauksessa mainitut uudet kaavoituskohteet tulevat samanaikaisesti vireille kuulutetuiksi (MRA 30 §).

3.4.2017

JUVAN KUNNANHALLITUS

 

Kaavamuutokset, luonnos

KUULUTUS
 

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 15.3.2017 § 5 asettaa julkisesti nähtäville Kontusen, Hietajärven, Jukajärven, Kotijärven, Rautjärven yleiskaavojen ja Luonterin rantayleiskaavan muutoksien kaavaluonnokset sekä niihin liittyvät kaavojen asiakirjat.

Samanaikaisesti luonnoksen nähtävillä ollessa pyydetään lausunnot eri viranomaistahoilta.

Yleis- ja rantayleiskaavojen muutosluonnosten asiakirjat ja oheismateriaali ovat nähtävillä Juvan kunnanvirastossa ajalla 3.4.2017 – 10.5.2017 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitus- ja mittaustoimen ilmoitustaululla III krs ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.juva.fi/fi/palvelut/kaavoitus/vireillä-olevat-yleiskaavat/

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.5.2017 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunnan tekninen lautakunta

PL 28, (Juvantie 13)

51901 Juva

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusavustaja Anne Suhonen puh. 0400 158 457, sähköposti: anne.suhonen@juva.fi

Kaavoitusinsinööri Simo Kaksonen puh. 044 417 5243, sähköposti: simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Juva 3.4.2017

JUVAN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Juvan kunnan osoitekartta 2016

Osoitekartta löytyy alla olevasta linkistä
http://juva.karttatiimi.fi/