Rantojen ruoppaaminen

Vesilain mukaan vesistön virkistyskäyttöä tai veneilyä haittaavia matalikoita tai kaislikoita saa poistaa esim. pienimuotoisella ruoppauksella ilman erityistä lupaa. Aiotusta hankkeesta on kuitenkin syytä olla ennakkoon yhteydessä Etelä-Savon Ely-keskukseen, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai rakennustarkastajaan oikeiden työtapojen ja mahdollisen lupatarpeen arvioimiseksi.

Pienistäkin vesirakennustöistä on ennakkoon ilmoitettava vesialueen omistajille sekä lähikiinteistöjen omistajille. Vähänkään laajemmasta vesirakentamisesta on esitettävä suunnitelma Etelä-Savon ELY-keskukselle oheisesta linkistä saatavalla kaavakkeella viimeistään 30 päivää ennen työn toteuttamista.

Alla olevasta linkistä löytyy lisää tietoa mm.rantojen ruoppauksesta sekä myös linkki lomakkeeseen.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus