Puunkaato ja maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaa puiden kaatamista, maanrakennustyötä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai yleiskaava-alueella.

Ennen puiden kaatamiseen tai muuhun maisematyöhankkeeseen ryhtymistä on otettava yhteyttä rakennustarkastajaan lupatarpeen arvioimiseksi.

Lupahakemuskaavakkeita on saatavissa ympäristöosastolla.