Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Omavesi-hanke jatkuu 31.10.2019 saakka.

Jätevesineuvontaa on saatavilla alueelliselta jätevesineuvojalta.

Päivi Karhunen
Jätevesineuvoja
puh. 050 311 7135
paivi.karhunen@mikkeli.fi

OMAVESI- Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta