Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesineuvontaa on saatavilla alueelliselta jätevesineuvojalta.
Jätevesisäännösten valmistelu on käynnissä ja valtakunnalliset säännökset astunevat voimaan vuoden 2017 aikana.

 

Lisätietoja:

Henna Halinen
Jätevesineuvoja
puh. 044 417 4689
henna.halinen@mikkeli.fi

OMAVESI- Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta