Lannan aumausilmoitus ja ilmoittaminen

Lannan patteroinnista on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pääsääntöisesti lanta on varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieniasyistä saattaa olla tarve varastoida osa tilan lannasta patterissa.

Ilmoituskaavakkeita ja ohjeita on saatavilla ympäristöosastolta. Ilmoituksen käsittely on maksuton.

Lantapatteri ilmoitus on myös saatavilla alla olevassa liitetiedostossa.

Lantapatterin aumausilmoituslomake