Yksityistie asiat

  • Ympäristötoimensihteeri
  • huone 341
  • Tarja Piikki
  • 0400 135 052
  • tarja.piikkijuva.fi

 

Juvalla on kunnan kunnossapitoavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 500 km. Lisäksi on satoja kilometrejä pienempiä loma-asunnoille johtavia teitä sekä muita metsäteitä.

Tiejaoston (Rantasalmi-Juva-Sulkava) tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.

Kunta myöntää vuosittain avustuksia ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin 45 –70% laskennallisista kunnossapitokuluista. Vuotuisten kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 31.08. Hausta ilmoitetaan yleensä paikallisessa lehdissä.

Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely-keskus). 
Kunnalle jätettävän, seuraavan vuoden perusparannusavustuksen hakuaika on sama kuin kunnossapitoavustuksilla eli 31.08. Viime vuosina yksityistieavustuksia on Juvan kunnan yksityisteille jaettu noin 175.000 euroa vuodessa.

 

Tiejaoston pöytäkirjat ovat nähtävillä tästä linkistä

 

Kunnossapitoavustushakemus 2019