Rakennusvalvonnan taksat

Viimeisin rakennusvalvonnan taksan tarkistus on tehty niin, että valtuusto on asettanut sen voimaan 1.3.2018 alkaen.

Lupamaksujen määräytymisen perusteena on mitä tarkastus-  ja valvontatehtäviä, luvan myöntäminen edellyttää.  

Yleisimmin rakennus- ja toimenpidelupa maksu muodostuuu  perusmaksusta, rakennuksen kokonaisalan mukaisesta maksusta,  sekä paikan merkitsemisestä.

Luvan käsittely, vastaavatyönjohtajan hyväksyntä ja loppukatselmus kuuluu luvan perushintaan, muutoin katselmukset ovat maksullisia.

Alla olevasta linkistä pääsee perehtymään tarkemmin rakennusvalvontataksoihin.