Rakennusvalvonta ja rakennusluvat

  • Rakennustarkastaja
  • huone 342
  • Leo Lindström
  • 040 576 9251
  • leo.lindstromjuva.fi

 

  • Ympäristötoimensihteeri
  • huone 341
  • Tarja Piikki
  • 0400 135 052
  • tarja.piikkijuva.fi

Rakennuslupa on haettava kaikkiin asuin-, loma-, liike- ja tuotantorakennukksiin sekä myös talousrakennuksiin joiden kerrosala ylittää 30 m2.
Käyttötarkoituksen muutos, laajennus, peruskorjaus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.

Pienemmät rakennelmat ja talousrakennukset ovat toimenpideluvan varaisia. Yli 10 m2 kokoisiin rakennelmiin ohjeet ovat melkein samat kuin rakennusluvassa, paitsi piirustuksena usein riittää vain asemapiirros ja periaatekuvaus. 

Toimenpideilmoitus vaaditaan 10 m2 pienemmistä rakennelmista.
Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava vähintään asemapiirros. RH1 -lomaketta ei tarvita. Tarvittaessa toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen liitteeksi vaaditaan naapureiden kuuleminen/suostumus.

Matkat, etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä.