Esittely

Juvalla toimii tällä hetkellä viisi ala-asteen koulua. Kyläkouluja on neljä ja niistä jokaisella on oma johtaja. Kirkonkylän koululla on oma rehtori.

Kirkonkylän koululla on lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 245 oppilasta, joista 38 on esioppilasta. Kaikkiaan oppilaita on Juvan ala-asteilla 388  (Kirkonkylän koulu ja kyläkoulut yhteensä).

 

Kirkokylän koulun lukuvuositiedote 2017-2018