Esittely

Juvalla toimii tällä hetkellä viisi ala-asteen koulua. Kyläkouluja on neljä ja niistä jokaisella on oma johtaja. Kirkonkylän koululla on oma rehtori.

Kirkonkylän koululla on lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 230 oppilasta, joista 36 on esioppilasta. Kaikkiaan oppilaita on Juvan ala-asteilla 371  (Kirkonkylän koulu ja kyläkoulut yhteensä).

 

 

Kirkonkylän koulun oppilaat ja opettajat

Alakoulujen oppilaat lv.18-19

Kirkonkylän koulun oppilastietolomake 18-19