Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajat:

Hatsolan koulu ja Kirkonkylän koulun 0-4 luokkalaiset: puh. 0400 135 041

Kuosmalan koulu, Paatelan koulu ja Kirkonkylän koulun 5- 6 luokkalaiset, Juvan yläaste ja Juvan lukio: puh. 0400 135 071

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.
Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä mm. rehtorin, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluruokailua järjestävän henkilöstön, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Kouluilla kokoontuu eri asiantuntijoista koostuva oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tarkoituksena on huolehtia koulun ja oppilaiden hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset: Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään 1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen ja opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus.

Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus tehdään kaikille oppilaitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tarvittaessa myös lääkärintarkastus. Muiden opiskelijoiden terveystarkastukset tarvittaessa.

 

Tästä linkistä voit lukea tarkemmin Essoten tiedotteen