Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajat:

Koikkalan ala-aste, Hatsolan ala-aste, Paatelan ala-aste ja Kirkonkylän ala-asteen 1-5 luokkalaiset: puh. 0400 135 041

Vuorenmaan ala-aste, Kuosmalan ala-aste,
Kirkonkylän ala-asteen 6. luokkalaiset, Juvan yläaste, Juvan lukio ja Etelä-Savon Ammattiopiston Juvan yksikkö:
puh. 0400 135 071

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.
Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä mm. rehtorin, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluruokailua järjestävän henkilöstön, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Kouluilla kokoontuu eri asiantuntijoista koostuva oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tarkoituksena on huolehtia koulun ja oppilaiden hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset: Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään 1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen ja opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus.

Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus tehdään kaikille oppilaitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tarvittaessa myös lääkärintarkastus. Muiden opiskelijoiden terveystarkastukset tarvittaessa.