Sähköinen asiointi

Juvan kunta on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin

Asiointitili on tietoturvallinen viestintäkanava kuntalaisten ja kunnan viranomaisen välillä. Kunta lähettää Asiointitilille kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiä, mikäli kuntalainen antaa suostumuksensa Asiointitilin käytöstä puhelimitse tai sähköpostitse kunnan kirjaamosta. kuntalaiset voivat halutessaan ottaa käyttöön perinteisen paperisen rinnalle vaihtoehtona sähköisen asioinnin. Sähköinen asiointi on tietoturvallinen tapa hoitaa asioita sähköisesti.

Kansalaisen asiointitili asiakkaan näkökulmasta

Sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä.
Osa Suomi.fi-portaalia ( www.suomi.fi ),
toimii myös suorassa osoitteessa https://asiointitili.suomi.fi
Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
Perustuu kansalaisen antamaan suostumukseen.
Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta varmistettu palvelu.

Asiointitilin kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti turvallisesti yhdestä paikasta. Palvelu mahdollistaa sekä tavallisen että todisteellisen tiedoksiannon toimittamisen kansalaiselle.

Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus.
Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.

Asiakas tekee hakemuksen ja antaa tarvittaessa suostumuksen viranomaisen palvelussa viestien ja asiakirjojen toimittamiseksi Asiointitilille. Kun viranomainen on käsitellyt asiakkaan vireille paneman asian, voidaan päätös tai tiedoksianto lähettää sähköisesti suoraan Asiointitilille.