Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan Juvan kunnassa äänestysalueittain sunnuntaina, 26. päivänä toukokuuta 2019 klo 9-20 seuraavissa äänestyspaikoissa: 

001     Kirkonkylän äänestysalue, Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
002     Männynmäen äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13. 

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanviraston asiointipiste, osoite Juvantie 13. 

Ennakkoäänestys toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:

keskiviikko 15.5.2019 klo 9 - 18
torstai 16.5.2019 klo 9 - 18
perjantai 17.5.2019 klo 9 - 18
lauantai 18.5.2019 klo 10 - 14
sunnuntai 19.5.2019 klo 10 - 14
maanantai 20.5.2019 klo 9 - 18
tiistai 21.5.2019 klo 9 - 18


Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. 

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa mainittuina aikoina.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoihin sattuvana päivänä klo 9-20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16 kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040-7551 100 / keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä.

VAALIEN ULKOMAINONTA

Ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 8.5.2019.

Juvan kirkonkylässä vaalien ulkomainonta on ollut sallitua seuraavissa paikoissa:
- Kunnanviraston puisto
- Kauraniementien ja Kotitien risteys
- Kaarihallin alue

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä on noudatetaan ehdokaslistojen arvottua järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle taholle on varattu 2 paikkaa. Telineissä ei ole taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton. 

Lisää tietoa vaaleista löydät täältä.