Presidentinvaalit 2018

PRESIDENTINVAALI 2018

Tasavallan presidentinvaali toimitetaan Juvan kunnassa äänestysalueittain sunnuntaina, 28. päivänä tammikuuta 2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018 klo 9-20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

001     Kirkonkylän äänestysalue,  Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
002     Männynmäen äänestysalue, Ammattikoulu, Tirrolantie 7

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanviraston yhteispalvelupiste, osoite Juvantie 13. Ennakkoäänestys presidentin vaalissa toimitetaan keskiviikosta 17. päivänä tammikuuta 2018 tiistaihin 23. päivään tammikuuta 2018.

Ennakkoäänestys presidentin mahdollisessa toisessa vaalissa toimitetaan keskiviikosta 31. tammikuuta 2018 tiistaihin 6. päivään helmikuuta 2018.

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa kunnanvirastolla seuraavasti:

keskiviikko 17.1.2018     klo 9-18
torstai 18.1.2018            klo 9-18
perjantai 19.1.2018        klo 9-18
lauantai 20.1.2018          klo 10-14
sunnuntai 21.1.2018        klo 10-14
maanantai 22.1.2018       klo 9-18
tiistai 23.1.2018               klo 9-18

Ennakkoäänestys toimitetaan mahdollisessa toisessa vaalissa kunnanvirastolla seuraavasti:

keskiviikko 31.1.2018     klo 9-18
torstai 1.2.2018              klo 9-18
perjantai 2.2.2018          klo 9-18
lauantai 3.2.2018            klo 10-14
sunnuntai 4.2.2018          klo 10-14
maanantai 5.2.2018         klo 9-18
tiistai 6.2.2018                 klo 9-18

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa mainittuina aikoina.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoihin sattuvana päivänä klo 9-20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16 kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040-7551 100/
keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta tarvita. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta.

**********

Vaalien ulkomainonta

Juvan kirkonkylässä vaalien ulkomainonta on sallittua seuraa­vissa paikoissa 10.1.2018 klo 9 alkaen

- Kunnanviraston puisto
- Kauraniementien ja Kotitien risteys
- Kaarihallin alue

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistojen arvottua järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita aset­taneelle taholle on varattu 2 mainospaikkaa. Telineissä ei ole tausta­levyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kun­nossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton.
Jos mainoksia ei poisteta 2 päivän kuluessa vaalipäivästä, kunta perii telineisiin jätetyistä mainoksista 10 euroa / mainospaikka.