Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan Juvan kunnassa äänestysalueittain sunnuntaina, 14. päivänä huhtikuuta 2019 klo 9-20 seuraavissa äänestyspaikoissa: 

001     Kirkonkylän äänestysalue, Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
002     Männynmäen äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13.
 
Huom! Männynmäen äänestysalueen äänestyspaikka on siirretty ammattikoululta kunnanvirastolle helpomman saavutettavuuden ja paremman tunnettuuden vuoksi.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanviraston asiointipiste, osoite Juvantie 13. Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa toimitetaan keskiviikosta 3.4.2019 tiistaihin 9.4.2019. 

Ennakkoäänestys toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:
keskiviikko 3.4.2019, klo 9-18
torstai 4.4.2019, klo 9-18
perjantai 5.4.2019, klo 9-18
lauantai 6.4.2019, klo 10-14
sunnuntai 7.4.2019, klo 10-14
maanantai 8.4.2019, klo 9-18
tiistai 9.4.2019, klo 9-18

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. 

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.
Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa mainittuina aikoina. 

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoihin sattuvana päivänä klo 9-20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä eduskuntavaaleissa viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16 kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040-7551 100/
keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä.

Lisää tietoa vaaleista ja kirjeäänestyksestä löydät osoitteesta täältä.