Kuntavaalit 2017

Juvan kunnassa sunnuntaina, 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valittiin 27 valtuutettua.

Liitteinä ote keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta 12.4.2017 § 32 / Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen
ja ao. pykälän liitteet nrot 1-9.

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen.doc

Keval 12042017 § 32 liitteet nrot 1-9.pdf