Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös § 7

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 26.6.2018 § 7: Eron myöntäminen Kyllikki Hyvöselle perhepäivähoitajan tehtävästä 1.9.2018 alkaen
Päätös nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös

 


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 8

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 8: Laitosapulaisen määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019
Päätös nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 9

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 9: Ryhmäavustajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019
Päätös nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 10

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 10: Lastenhoitaja kiertävän hoitajan määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 11

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 11: Erityislastentarhanopettajan ottaminen 1.8.2018 alkaen
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 12

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 12: Perhepäivähoitajan ottaminen 1.8.2018 alkaen
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 27.6.2018 § 13

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 13: Ryhmäperhepäivähoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 28.6.2018 ? 10

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 10: Juvan lukion ja peruskoulun yläasteen uskonnon, psykologian ja filosofian pt tuntiopettaja ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Kati Saramäki

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 28.6.2018 § 11

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 11: Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Teija Kurki

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 27.6.2018 § 12

Lukion ja yläasteen rehtorin viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 12: Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Suvi Lyytikäinen

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 28.6.2018 § 14

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 14: Opintovapaan myöntäminen ajalle 8.8.2018-31.5.2019/Hannele Kotanen

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 28.6.2018 § 14

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 14: Ryhmäavustajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 - 2.6.2019
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 28.6.2018 § 15

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös § 15: Peruskoulun yläasteen ja lukion biologian ja maantiedon lehtorin sijaisuus ajalle 8.8.2018-31.5.2019/Marja Launonen-Luukkonen

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 28.6.2018 § 16

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös § 16: Peruskoulun erityisluokanopettaja määräajaksi ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Pirjo Rasanen

Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Hallintojohtajan päätös 28.6.2018 § 4

Hallintojohtaja Antti Kinnusen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 4: Ohjaaja-avustus / Juvan Kisa ry, E-tytöt
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Hallintojohtajan päätös 28.6.2018 § 5

Hallintojohtaja Antti Kinnusen viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 5: Ohjaaja-avustus / Juvan Reuma ja Tules ry
Päätös on nähtävillä 2.7.2018 - 23.7.2018 Päätös


Vs. teknisen johtajan päätös 3.7.2018 § 6

Vs. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 3.7.2018 § 6: Lukkarintien päällystäminen/urakoitsijavalinta

Päätös on nähtävillä 9.7.2018 - 30.7.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 6.7.2018 § 15

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 6.7.2018 § 15: Perhepäivähoitajan ottaminen 1.8.2018
Päätös on nähtävillä 9.7.2018 - 30.7.2018Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 9.7.2018 § 17

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 9.7.2018 § 17: Peruskoulun kotitalouden ja terveystiedon pt tuntiopettaja määräajaksi ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Iida Forss

Päätös on nähtävillä 16.7.2018 - 6.8.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 9.7.2018 § 18

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 9.7.2018 § 18: Lukion ja peruskoulun yläasteen liikunnan opettajan sijaisuus ajalle 1.8.2018-31.10.2018/Janne Taivalantti

Päätös on nähtävillä 16.7.2018 - 6.8.2018 Päätös


Hallintojohtajan päätös 4.7.2018 § 6

Hallintojohtaja Antti Kinnusen viranhaltijapäätös 4.7.2018 § 6: Harkinnanvaraisen työvapaan myöntäminen ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019/Janne Taivalantti.
Päätös on nähtävillä 16.7.2018 - 5.8.2018. Päätös.pdf