Uutiset

Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Juvalla on meneillään Juvan Kampuksen elinkaarihake, jossa rakennetaan kuntaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti ja liikuntahalli nykyisen koulukeskuksen alueelle. Uusien tilojen on tarkoitus olla käytössä tammikuussa 2021. Ne korvaavat sisäilmaongelmista kärsiviä opetus- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Samalla kuntaan saadaan tasokkaat liikuntatilat, jotka mahdollistavat laajan lajikirjon harrastamisen.

Kesällä 2018 käynnistyivät elinkaarikampukseen liittyen vanhojen rakennusten purkaminen. Purkutyöt valmistuvat syksyn aikana. Purku-urakoitsijana toimii Purkupiha Oy.

 

Kuva: uuden koulukampuksen myötä yläkoulu ja Kukkokoulu muodostavat yhtenäiskoulun. Ohessa erään alakoululaisen (Sulo 8 v.) näkemys uudesta koulukampuksesta.

 

Sisäilmaongelmat vauhdittajina

Juvalla, kuten monissa muissakin kunnissa, sisäilmaongelmia on havaittu ja korjattu eri rakennuksissa vuosia.  Valitettavasti kaikkiin korjaustoimenpiteet eivät ole purreet, vaan oireilua ja epäpuhtauksia on edelleen. Esimerkiksi yläkoulun liikuntasali on ollut poissa käytöstä vuodesta 2015, osa yläkoululaisista muutti väistötiloihin syksyllä 2017 ja päiväkoti Esikko siirtyi toisiin tiloihin keväällä 2018.

Kunta on selvittänyt eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Työryhmät ovat konsulttien kanssa pohtineet ratkaisuja. Talvella 2017 valmistui ns. Haahtelan selvitys, jossa esitettiin kolme ratkaisuvaihtoehtoa. Päättäjät valitsivat niistä ns. Kampus-mallin, jossa toteutetaan uudisrakennuksina yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti. Lisäksi linjattiin, että kampukselle rakennetaan riittävän suuri liikuntahalli.

Hankkeelle nimettiin suunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä oli selvittää mm. hankkeen rahoitusvaihtoehtoja sekä toteuttamistapaa. Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2017 selvitysten perusteella, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja leasing-rahoituksella lukuun ottamatta liikuntahallia, jonka rahoitusmalli on perinteinen taselaina.

 

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Juvan Kampuksen elinkaarihanke toteutetaan ns. kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa julkaistiin helmikuussa 2018 hankintailmoitus, jossa kerrottiin hankkeesta tavoitteineen ja toteuttamisaikatauluineen. Kiinnostuneet toimijat jättivät maaliskuussa 2018 osallistumishakemukset. Hankintailmoituksen kriteereiden perusteella valittiin osallistumisilmoituksen jättäneistä toimijoista jatkoon pääsevät. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet siihen, että tammikuussa 2021 uudet tilat ovat käytössä.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tilaaja yhteistyössä tarjoajien kanssa neuvotellen suunnittelee kokonaisuutta. Tilaaja on tarkkaan määritellyt suunnittelu- ja toteutusvaatimukset, jotka voivat tarkentua vielä neuvottelujen aikana. Neuvotteluvaiheen aikana tarjoajilla on mahdollisuus jättäytyä halutessaan syrjään. Juvan Kampuksen elinkaarihankkeen lopullinen tarjouspyyntö jätetään lokakuussa 2018. Hankkeen toteuttaja valitaan kunnanvaltuuston kokouksessa joulukuussa 2018. Tavoitteena on, että rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019.

 

Elinkaarimalli

Juvan hanke toteutetaan ns. elinkaarimallina. Siinä tilahankkeiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tietyksi ajaksi tilataan yhdeltä palveluntuottajalta yhdellä sopimuksella, jossa hankeriskeistä vastaa palveluntuottaja. Juvalla sopimuskauden pituus on 20 vuotta.

Elinkaarimallilla on toteutettu niin liikenneväyliä, toimitiloja kuin julkisia rakennuksia vuodesta 2001 lähtien. Se on yleistynyt viime vuosina, ja maassamme on meneillään esimerkiksi useita koulu- ja päiväkotihankkeita elinkaarimallilla. Haasteena edelleen on, että markkinoilla on vielä vain joitakin toimijoita, joilla on mahdollisuus osallistua elinkaarihankkeisiin. Onneksi uusia toimijoitakin on pikkuhiljaa opettelemassa elinkaariajattelua. Juvan hankkeessa rahoituksen kilpailuttaa ja siitä vastaa Juvan kunta.

Lisätietoja sivistysjohtaja Anne Haakana, anne.haakana@juva.fi, puh. 0400 136170, vs. tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400136 209 sekä kunnanjohtaja Mervi Simoska, mervi.simoska@juva.fi, puh. 0400 136202.