Uutiset

Koikkalan ja Kuosmalan koulujen kuulemistilaisuudet

KUULUTUS

Koikkalan koulun oppilaiden huoltajille ja kyläläisille järjestetään kuulemistilaisuus koulun lakkauttamisesta 1.8.2019 alkaen Koikkalan koululla 14.8.2018 klo 18.

Koikkalan koulun henkilöstölle järjestetään kuulemistilaisuus kunnanvirastolla 16.8.2018 klo 15.

----------

Kuosmalan koulun oppilaiden huoltajille ja kyläläisille järjestetään kuulemistilaisuus koulun lakkauttamisesta 1.8.2019 alkaen Kuosmalan koululla 15.8.2018 klo 18.

Kuosmalan koulun henkilöstölle järjestetään kuulemistilaisuus kunnanvirastolla 16.8.2018 klo 15.

----------

Kirjalliset kannanotot Koikkalan koulun sekä Kuosmalan koulun lakkauttamisista on jätettävä 31.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella Juvan kunta, Sivistystoimi, PL 28, 51901 Juva.

Nuorisovaltuuston, Lasten Parlamentin, Vanhempainneuvoston, koulujen ja ammattijärjestöjen lausunnot on jätettävä 31.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella Juvan kunta, Sivistystoimi, PL 28, 51901 Juva.

Koulujen lakkauttamisiin liittyvään materiaaliin voi tutustua kunnanvirastolla ja kouluverkkosuunnitelmaan Tästä

Juvalla 26.7. 2018

JUVAN KUNNANHALLITUS