Uutiset

Kyläyhdistysten avustusperiaatteet vuodelle 2018

Juvan kunnanhallitus 22.1.2018 pitämässään kokouksessa on hyväksynyt kyläavustusten jakamisperiaatteet vuodelle 2018.

Kylätoiminnan tukemiseen varatusta 2.500 euron määrärahasta kyläyhdistyksille jaetaan hakemusten perusteella perustoiminta-avustuksia ja harkinnanvaraisia avustuksia. Harkinnanvaraisia avustuksia voi perinteisten kyläyhdistysten lisäksi hakea myös muut kylillä aktiivisesti toimivat tahot. Perustoiminta-avustuksen suuruus on 150 euroa / vuosi / kyläyhdistys. harkinnanvaraisten avustusten suuruus voi olla 100 - 500 euroa. Harkinnanvarainen avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen kuitteja vastaan.

 

Katso lisää:
Avustushakemus
Avusten jakoperiaatteet

 

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heidi Hänninen, heidi.hanninen@juva.fi tai puh. 0400 135 087