Uutiset

Juvan elinkaarikampuksen sopimukset allekirjoitettiin

YIT Suomi Oy, Danske Finance Oy ja Juvan kunta allekirjoittivat tänään sopimukset Juvan elinkaarikampuksen toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Nykyisen koulukeskuksen alueelle rakennetaan kokonaisuus, jonne sijoittuvat satapaikkainen päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio ja liikuntahalli. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa kattaen kohteen rakentamisen sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon 20 vuoden ajan. Uusien tilojen on määrä olla käytettävissä tammikuussa 2021.

YIT vastaa kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan elinkaarimallin mukaisesti. "Rakentajan valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen toiminnallisuuteen, arkkitehtonisiin ratkaisuihin sekä ympäristötavoitteisiin", kertoo Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska. "YIT:n ratkaisu vastasi vaatimuksiamme parhaiten sekä sisällöltään että hinnaltaan." Kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutettu hankinta kiinnosti, ja lopullisen tarjouksen jättivät kaikki neuvotteluissa loppuun saakka olleet neljä yritystä.

Elinkaarimallilla varmistetaan, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset. Suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden maksimoinnin ansiosta kiinteistön hiilijalanjälki voidaan pitää mahdollisimman alhaisena. "Hankemallissa kiinteistön elinkaarta tarkastellaan kokonaisuutena, ei pelkästään investointikustannusta", kertoo yksikön johtaja Mikko Räty YIT:ltä.

Monipuoliset tilat kaikkien kuntalaisten käytössä

Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota innovatiivisiin tilaratkaisuihin, jotka mahdollistavat monimuotoisen oppimisen ja monipuolisen työskentelyn. Muunneltavat tilat mahdollistavat erilaisen harrastustoiminnan. Tavoitteena onkin, että tiloja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti iltaisin ja viikonloppuisin.

Kampuksen arkkitehtuurissa on huomioitu sen keskeinen sijainti kuntakeskuksessa ja läheinen historiallisesti arvokas kivikirkko. Rakennuksen rauhalliseen arkkitehtuuriin tuodaan pienillä elementeillä varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan soveltuvaa leikkisyyttä ja omaleimaisuutta. Materiaalit ovat ajattomia ja ympäristöönsä sopivia. Kampus piha-alueineen toimii kuntalaisten yhteisenä olohuoneena.

Leasing-rahoitusta ja taselainaa

Juvan elinkaarikampuksen pääosa rahoitetaan leasing-rahoituksella. Rahoitussopimukset solmittiin Danske Finance Oy:n kanssa, jolta kunta vuokraa rakennuksen. Kunta vuokraa puolestaan rahoitusyhtiölle kampuksen

vaatiman maapohjan.

Hankkeessa toteutettava liikuntahalli tulee kunnan omistukseen, ja se rahoitetaan taselainalla, sillä se mahdollistaa kunnalle mm. liikuntapaikka-avustusten hakemisen. Rahoituksen kilpailutetaan helmikuussa 2019.

Tietoja kuntalaisille ja yrittäjille

Yhteistyössä kunnan kanssa palveluntuottaja järjestää hankkeen esittelyn yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan kohteeseen osaamistaan.

Yrittäjille tilaisuus pidetään maanantaina 11.2.2019 klo 17 Juvan kunnanvirastolla, Juvantie 13.

Yleisölle hanketta esitellään maanantaina 4.2.2019 klo 16 alkaen Juvan lukion auditorioissa, Juvantie 20.

 

Lisätietoja:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783, vs. tekninen johtaja Vesa Kankkunen, puh. 0400 136 209, kunnanjohtaja Mervi Simoska puh. 0400 136 202 ja YIT Suomi Oy: yksikön johtaja, Mikko Räty, puh. 0400 837 402, viestintäpäällikkö Arja Korhonen, puh. 040 554 5806.