Uutiset

Saimaa Geopark: kaikille avoin Yritysyhteistyön alkupamaus –tilaisuus Puumalassa ti 18.1. klo 9-14.30

Saimaa Geopark ry:n yritysyhteistyö käynnistyy kuluvan joulukuun aikana. Yhteistyöhanke “Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella” on suunnattu alueen yrityksille ja yhteisöille. Erityisesti luontomatkailuun, majoittumiseen sekä ravintolatoimintaan keskittyneitä yrittäjiä toivotaan osallistuvan hankkeen tilaisuuksiin. Mitään toimialaa ei suljeta pois.

Vuoden kestävä hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten rahoituksesta. Hankkeen budjetti on 100 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa alueen yrittäjät eri aihepiirien avulla Saimaa Geoparkin toimintaan. Luentojen, työpajojen ja seminaarien avulla jaetaan tietoa Saimaa alueen geologiasta, kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta, vastuullisesta matkailusta ja kansainvälisten matkailijoiden kohtaamisesta. Hankkeen aikana kerätään myös materiaalia tietopankkiin, joka on yrittäjien hyödynnettävissä myöhemminkin.

Hankkeen tärkeintä antia ovat vierailut jo olemassa oleviin Unesco Global Geoparkkeihin (UGG). Suomen ainoa Unescon Global Geopark -statuksen saavuttanut kohde on Rokualla, jossa vieraillaan kevättalvella. Ulkomaanmatka suuntautuu myöhemmin keväällä Tšekin ja Saksan raja-alueella sijaitseviin kolmeen geoparkkiin, joista Bohemian Paradise on UGG-verkoston jäsen.

Kaikille avoin Yritysyhteistyön alkupamaus järjestetään Puumalan kunnantalolla tiistaina 18.1. klo 9-14.30. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

 

Puumalan tilaisuuden ohjelma

klo 9.00 Aloituskahvit

klo 9.15 Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella –yhteistyöhankkeen esittely

Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen kertoo hankkeen tarkoituksesta, aikatauluista sekä sisällöistä

klo 10.00 Kurkistus alueen geologiaan

Saimaa Geoparkin geologi Kaisa-Maria Remes kertoo Saimaan geologisen tarinan ja tuo esille erilaisia geologisia kohteita

klo 11.30 Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteiden hyödyntäminen matkailussa ja markkinoinnissa

KYNÄ – Kulttuuriympäristö näkyväksi-hanke

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Etelä-Savon ProAgria /Maa- ja kotitalousnaiset Saara Ryhänen

ProAgria Etelä-Savo yritysasiantuntija, matkailu Tarja Pajari, ProKasvu -hanke

klo 12.30 Omakustanteinen lounas

klo 13.30- 14.30 Työpaja: tiedonetsintä, geologiset kohteet sekä kulttuuriympäristökohteet

 

Puumalan aloitustapahtuma on suunniteltu yhdessä ProAgria Etelä-Savon kanssa. Tilaisuudessa Heli Rautanen kertoo yritysyhteistyöhankkeesta ja geologi Kaisa-Maria Remes alueen geologiasta. Päivä jatkuu ProAgrian osuudella, jossa käydään läpi Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteita ja miten niitä voi tuoda esille matkailussa sekä markkinoinnissa. Iltapäivän työpajaosuudessa niin Saimaa Geoparkin kuin ProAgrian väki opastaa, mistä nettiosoitteista löytyy lisätietoa aamupäivän aiheisiin liittyen.

Alkava yritysyhteistyöhanke on Saimaa Geoparkin ensimmäinen isompi harppaus alueen elinvoiman kasvattamiseen. Yhteistoimintahankkeen jälkeen yhteistä matkaa jatketaan useampien yritysryhmähankkeiden muodossa, jotka polkaistaan käyntiin yhteistyöhankkeen päätyttyä.

Lisätietoa Saimaa Geopark -hankkeesta löytyy runsain mitoin hankkeen kotisivuilta osoitteessa https://saimaageopark.fi/.