Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vapo Oy:n valitukseen

KUULUTUS 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0351/1, joka on annettu 30.9.2019, on nähtävänä Juvan kunnanvirastolla 4.11.2019 saakka. 

Hallinto-oikeuden päätös koskee Vapo Oy:n valitusta ympäristöasiassa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle 7.6.2017 ympäristöluvan Koivulamminsuon turvetuotantoon Juvan kunnassa Syysjärven vesistöalueella. Samalla päätöksellä aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Vapo Oy on peruuttanut valituksensa. 

Juvalla 3.10.2019 

JUVAN KUNTA

Julkipanti Juvan kunnan ilmoitustaululla 3.10.2019 - 4.11.2019