Kuulutukset

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2018 § 21 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen.
Kaava-aineistoon voi tutustua Pohjois-Savon internet -sivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

Kuulutus maakuntakaavan voimaantulo, Pohjois-Savon liitto.pdf

Maakuntavaltuusto_ptkote_19112018.pdf

Pohjois-Savon maakuntakaava 1. vaiheen voimaantulo.pdf