Kuulutukset

Kaavoituskatsaus 2019

JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2019

Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista kaava-asioista MRL 7§:n mukaan. Juvan kunnan vuoden 2019 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2018 § 69. Se pidetään nähtävillä internetissä kunnan kotisivuilla sekä hallinto-osaston ja kaavoituspalvelujen ilmoitustauluilla. Kaavoituskatsauksessa mainitut uudet kaavoituskohteet tulevat samanaikaisesti vireille kuulutetuiksi (MRA 30 §).

24.1.2019

JUVAN KUNNANHALLITUS

Kaavoituskatsaus 2019.pdf