Kuulutukset

Avustus asumisneuvontatoimintaan 2019

AVUSTUS ASUMISNEUVONTATOIMINTAAN

Vuonna 2019 ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntää 900.000 euroa asumisneuvontatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumistukineuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestön tai yhteisön tulee liittää hakemukseen kunnan lausunto.

Vuoden 2019 määrärahaa haetaan ajalla 3.12.2018 – 17.1.2019.
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta. Hakemukset lähetetään sähköpostitse kirjaamo.ara(at)ara.fi tai osoitteeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Lisätietoja löytyy ARAn sivuilta.