Kuulutukset

Kuulutus valtuuston päätöksistä koskien koulujen lakkauttamisia ja kaava-asioita