Kuulutukset

Rakennusvalvonnan taksa 1.3.2018 lukien

KUULUTUS

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.2.2018 § 2 hyväksynyt Juvan rakennusvalvonnan taksan, joka tulee voimaan 1.3.2018 lukien.

Juvalla 19.2.2018

JUVAN KUNNANHALLITUS

Julkipantu Juvan kunnan ilmoitustaululla 20.2.2018 - 22.3.2018.