Kuulutukset

Kuulutus ympäristösuojelulain 118 §:n muk. päätöksestä, Mikkelin Urheiluautoilijat ry