Kuulutukset

Lupahakemukset; Morenia Oy, Jorma Hasanen Oy

KUULUTUS/lupahakemukset

Rantasalmen ympäristölautakunnalle ja ympäristösihteerille on jätetty seuraavat maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset hakemukset:

1. HAKIJA: Morenia Oy                                 

KYLÄ, TILA: Juva, Pekurila, Metsä-Pekurila 1:102-tila lähellä viitostietä, sen itäpuolella.
TOIMENPIDE: Kalliokiviaineksen ottamista koskeva maa-aineslupahakemus sekä louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus.

2. HAKIJA: Jorma Hasanen Ky
TILA: Juva, Vuorenmaa, Hiekkamäki II 2:32-tila Rajakankaantien varressa.
TOIMENPIDE: Soran- ja hiekanottoluvan jatkoaika loppumaisemointia varten.

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) tekee päätöksen hakemuksesta nro 1 ja ympäristösihteeri hakemuksesta nro 2.

Hakemus 1. Ottamismäärä on noin 124 000 kiintokuutiometriä, josta pääosa kalliokiveä ja pieni määrä irtomaa-aineksia. Lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Ympäristölupahakemus kalliokiven louhintaa ja murskausta varten samalla paikalla; tämä toiminta 1-2 kertaa vuodessa muutaman viikon kerrallaan. Hakemukset käsitellään yhteisessä käsittelyssä.

Hakemus 2. Ottamismäärä noin 400 kiintokuutiometriä soraa ja hiekkaa. Lupa-ajaksi haetaan kaksi vuotta.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana alla olevaan postiosoitteeseen tai sähköisesti.

Postiosoite: Rantasalmen ympäristölautakunta, Juvan toimipiste, PL 28, 51901 Juva. Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä Juvan kunnan kunnanviraston ympäristöosastolla kolmannessa kerroksessa. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh.040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Kuulutusaika on 13.4.-15.5.2017.

JUVAN KUNTA

Julkipantu Juvan kunnan ilmoitustaululla 12.4.2017 - 15.5.2017.