Kuulutukset

Julkipanoilmoitus; Autoyhtymä Härkönen Oy

JULKIPANOILMOITUS/kiviaineksen murskaaminen

Alla mainittu, melu- ja tärinäilmoitusta koskeva ympäristösihteerin päätös nro 7/2017 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  13.4.2017

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston ympäristöosastolla: kunnanviraston 3. kerros osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 15.5.2017. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

HAKIJA/ILMOITTAJA: Autoyhtymä Härkönen Oy, Puumala
SIJAINTI: Juva, Rantonen, Aittomäki 7:24. Jari Häyrisen maa-ainesalue Hamulantien varressa.
AIHE: Kiviaineksen murskaaminen huhtikuun 2017 aikana. Murskausta arkisin maanantaista lauantaihin klo 7-18. Kesto yhteensä muutamia viikkoja.

JUVAN KUNTA

Julkipantu Juvan kunnan ilmoitustaululla 12.4.2017.